Virtuális szeminárium: E-portfólió elemzés és értékelés

Forrás:

Cimkék:
szerzői jog, digitális portfólió, reflexió, virtuális valóság, virtuális oktatás, virtuális terek, komoly játékok, dedikált portfóliórendszer, onlilne portfólió, Second Life

Szerző(k):
Komló Csaba

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos
Vezető: Kérészy László
Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger,2013

Kód:
MLJ_27

Pályázat:
TÁMOP-4.1.2 A1

Nyelv:

Tankönyvtár:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/kereses/%20Virtu%C3%A1lis%20szemin%C3%A1rium:%20E-portf%C3%B3li%C3%B3%20elemz%C3%A9s%20%C3%A9s%20%C3%A9rt%C3%A9kel%C3%A9s

MEK:
http://mek.oszk.hu/14100/14184/

Tananyag leírása:
A hallgató rendelkezzen ismeretekkel a hagyományos portfólió kialakulásáról és funkciójáról. Ismerje az elektronikus portfólió fogalmát, legyen képes megkülönböztetni annak típusait. Rendelkezzen ismeretekkel a dedikált portfóliórendszerek funkciójáról. A hallgató ismerje meg a portfólióépítés szempontrendszerét, legyen tisztában az állománykezelés és a nézetkészítés legfontosabb ismereteivel. Ismerje a portfólió értékelésének szempontrendszerét és a reflexió szerepét. Fontos, hogy a portfólió témakörön belül a hallgatók rendelkezzenek azokkal az ismeretekkel, amelyek segítik őket eligazodni a szerzői és személyiségi jogok világában. A hallgatók ismerkedjenek meg az oktatásban egyre népszerűbb ún. komoly játékok funkciójával és legismertebb változataival és a virtuális terek szerepével. A hallgatók rendelkezzenek ismeretekkel az „avatar” fogalmáról és készítsék el illetve mutassák be saját avatarukat. A dedikált portfóliórendszerekem kívül a hallgatók legyenek tisztában az oktatási produktumok bemutatásának egyéb lehetőségeivel is (pl. virtuális galériák).