Vállalatgazdaságtan II.

Forrás:

Cimkék:
vállalat, vezetés, innováció, emberi erőforrás,

Szerző(k):
Tóth László

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth LajosKészült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, EgerbenVezető: Kérészy László Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger, 2015

Kód:
HUNLine_VGTII

Pályázat:
TÁMOP-4.1.1.C-12

Nyelv:

palyazat.ektf.hu:
http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/04-vallalatgazdasagtan-ii_55e9c0df90761.pdf

Tananyag leírása:
Napjaink modern gazdasági rendszereinek egyik alapegységét a vállalatok alkotják, amelyek alapvető célja az egyes fogyasztók igényeinek és a társadalom elvárásainak kielégítése nyereség elérése mellett, valamint szükséges, hogy e tevékenységeiket jogilag jól körülhatárolt struktú- rák keretében végezzék. A vállalatgazdaságtan olyan társadalomtudomány, amely a vállalatok működésének elvi alapjait multidiszciplináris módon tárgyalja, komplex tevékenységeik motivációit, okait kutatja, illetve következményeit vizsgálja. A gazdaságban működő vállalatok rendkí- vül sokszínűek, tevékenységük, struktúrájuk számtalan kontextusban vizsgálható, emiatt szükségszerű, hogy a vállalatgazdaságtan is többféle szempont alapján tekintsen e gazdasági egységre. A vállalatok vizsgálatához elengedhetetlen más gazdaságtudományi ágak mellett a történelmi, pszichológiai, szociológiai, jogi, műszaki nézőpontok bevonása, hiszen a mintegy másfél évszázada a piacgazdaság rendszerébe beágyazódott intézményről ezáltal kaphatunk komplexebb információkat.