Társadalomtudomány angol

Forrás:

Cimkék:
Individual and Society, human rights, welfare, poverty, demokracy, dictatorship, social role of arts, visualization

Szerző(k):
Petrásovits Ágnes - Dr. Guszmann Gergely

Közreműködő(k):
Anyanyelvi lektor: Charles Somerville
eLearning vezető: Dr. Forgó Sándor
Elektronikus fejlesztő:Csernai Zoltán

Megjelenés:

Kód:
TAMOP_2014_TTA

Pályázat:
TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV

Nyelv:
angol

Tananyag leírása:
A tantárgy célja a hallgatók általános nyelvi fejlesztése B1-ről B2 szintre valamint a társadalomtudományi szaknyelvi terminológia megismertetése, a tudományos nyelv jellegzetességeinek elsajátítása, a szaknyelvi tudás elmélyítése. A kurzus további célja a szaknyelvhez szükséges olyan kommunikatív nyelvi kompetenciák magasabb szintre emelése, amelyekre a hallgatóknak mind tanulmányaik, mind leendő pályájuk során szükségük lesz. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma alatt a használható nyelvtudást értjük, amely az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek fejlesztése elsősorban a hallás, beszéd és olvasás alapkészségein keresztül történik Ezen belül is kiemelt szerepet kap a hallásértés fejlesztése, amely a hatékony szóbeliség kialakításának alapvető eszköze.