On-line értékelési módszerek I.

Forrás:

Cimkék:
ellenőrzés, attitűdvizsgálat, telekonferencia, medializált tananyag, online teszt, itemanalízis, graf, Operacionalizált célok, zárt feladatok, nyílt végű feladatok, kiegészítéses feladatok, alternatív feladatok, egyszerű választás, két vagy többválasztáso

Szerző(k):
Tóthné Parázsó Lenke

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos
Vezető: Kérészy László
Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger, 2013

Kód:
MLJ_05

Pályázat:
TÁMOP-4.1.2 A1

Nyelv:

Tankönyvtár:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_05_on-line_ertekelesi_modszerek_i_pdf/adatok.html

MEK:
https://mek.oszk.hu/14600/14686/pdf/14686.pdf

docplayer:
http://docplayer.hu/5737241-On-line-ertekelesi-modszerek-i-tothne-parazso-lenke.html

Tananyag leírása:
A hallgató rendelkezzen az online számonkérésönellenőrzésmódszertani alapjainak ismeretével, különös tekintettel a tesztkészítés, értékelés célorientált alkalmazását illetően. A szakterületéhez kapcsolódóan legyen képes az információk tartalmi, formai és technológiai szelektálására, az adatok, információk elektronikus kezelésére, digitális tartalmak létrehozására, módosítására, közreadására. Sajátítsa el azon-line mérés értékelésének és tervezésének szempontjait, valamint a kivitelezés gyakorlatát. A kurzus célja, hogy a hallgatók ismerjék az adatok számítógépes statisztikai feldolgozás lehetőségeit, a legismertebb számítógépes alkalmazásokat (EXCEL, SPSS), mellyel kutatási feladatokat megoldására is képessé válnak.