Médiumismeret I.

Forrás:

Cimkék:
megismerés, érzékelés, médiarendszerek korszakolása, információátviteli lánc, információszerző eszközök, információtovábbítók, interfészek a médiában, az információ tárolása, rögzítőeszközök és médiumok, elektronikus megjelenítők és szolgáltatásaik, az i

Szerző(k):
Forgó Sándor

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos,Vezető: Kérészy László
Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger, 2011

Kód:
TAMOP_IK132G3

Pályázat:
TAMOP-4.1.2-08-1-A-2009-0005

Nyelv:

Tankönyvtár:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_26_mediumismeret_i_scorm_05/adatok.html

Tananyag leírása:
A tananyag médiainformatika-technológiai aspektusból kívánja feldolgozni az audiovizuális csatornára ható eszközöket. A napjainkra jellemző hi-tech rendszerek részét képezik az információszerzés (auditív és vizuális érzékelők és átalakítók), a továbbítás (műholdas rendszerek, az optikai kábelek a számítógépes hálózatok), a tárolás (pl. video-magnetofonok, a számítógépek mágneses adattárolói, az optikai tárolók CD-k, DVD-k, az elektronikus elven működő Flash-memóriák, holografikus tárolók), a feldolgozás (nagysebességű és kapacitású számítógépek) eszközei és a kimeneti (megjelenítő) eszközök. A tananyag az információs lánc elemei mentén dolgozza fel az információszerző- és továbbító, az információ tárolásának és feldolgozásának, az információ megjelenítés ének eszköz-együttesét. A tananyag tanulmányozása révén a hallgató elsajátítsa a munkája során nélkülözhetetlen információtechnológiai eszközök működési elvét, felhasználásukat és kreatív alkalmazásuk körülményeit.