Matematika-informatika angol

Forrás:

Cimkék:
operations in mathematics, cpu, main memory, geometric shape, transformation, monitors, combinatoric, function, database, database software, computer language

Szerző(k):
Erdélyi Tibor - Dr. Hoffmann Miklós - Dr. Király Sándor

Közreműködő(k):
Anyanyelvi lektor: Charles Somerville
eLearning vezető: Dr. Forgó Sándor
Elektronikus fejlesztő: Csernai Zoltán

Megjelenés:

Kód:
TAMOP_2014_MIA

Pályázat:
TÁMOP 4.1.2.D-12/1/KONV

Nyelv:
angol

Tananyag leírása:
A tantárgy célja a hallgatók általános nyelvi fejlesztése B1-ről B2 szintre valamint a matematikai és informatikai szaknyelvi terminológia megismertetése, a tudományos nyelv jellegzetességeinek elsajátítása, a szaknyelvi tudás elmélyítése. A kurzus további célja a szaknyelvhez szükséges olyan kommunikatív nyelvi kompetenciák magasabb szintre emelése, amelyekre a hallgatóknak mind tanulmányaik, mind leendő pályájuk során szükségük lesz. A kommunikatív nyelvi kompetenciák fogalma alatt a használható nyelvtudást értjük, amely az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, melyek fejlesztése elsősorban a hallás, beszéd és olvasás alapkészségein keresztül történik Ezen belül is kiemelt szerepet kap a hallásértés fejlesztése, amely a hatékony szóbeliség kialakításának alapvető eszköze.