Iskola a társadalomban - az iskola társadalma

Forrás:

Cimkék:
neveléstudomány, oktatás, köznevelés, "iskola, mint szervezet", NAT, iskolafejlesztés, reformpedagógia, neveléstörténet, alternatív pedagógia, multikulturális iskola,

Szerző(k):
Mogyorósi Zsolt, Virág Irén

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth LajosKészült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, EgerbenVezető: Kérészy László Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger, 2015

Kód:
HUNLine_IT

Pályázat:
TÁMOP-4.1.1.C-12

Nyelv:

palyazat.ektf.hu:
http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/15-iskola-a-tarsadalomban_55e9c6e879ab9.pdf

Tananyag leírása:
A kurzus fő célkitűzése a pedagógia és határtudományai elméleti alapjainak, a nevelés és oktatás tartalmi változásainak megismertetése. A hallgatók megismerik a gyermekszerepek változásait, az alternatív pedagógiai gondolkodás és oktatás jellemzőit. További cél a nevelés társadalmi jelentőségének és társadalmi beágyazottságának feltárása, valamint a köznevelés rendszerének és az iskola, mint szervezet világá- nak bemutatása. Fontos speciális célként fogalmazódik meg a hallgatók érzékenységének és érdeklődésének felkeltése az iskolázás társadalmi összefüggéseinek kérdései iránt. A feldolgozásra kerülő ismeretanyag elsajátítását követően a hallgatók korszerű kreatív feladatokat oldanak meg, melyek során képesek lesznek megszerzett tudásukat analitikus, szintetizáló, eredményes alkalmazására, értékelésére és összehasonlí- tására.