Humántőke menedzsment II.

Forrás:

Cimkék:
Stratégiai Hatás Modell, SHM, teljesítménynövelés, Kaufman, Rothwell, szervezetek szükségletfeltárása, egyéni teljesítményt befolyásoló motiváló tényezők, munkafolyamatok szabályozottsága, munkakörnyezet szerepe, teljesítményproblémák, egyéni teljesítmény

Szerző(k):
Soósné Göböly Ildikó

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos
Vezető: Kérészy László
Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger, 2013

Kód:
MLJ__14

Pályázat:
TÁMOP-4.1.2 A1

Nyelv:

Tankönyvtár:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011-0021_14_humantoke_menedzsment_ii/adatok.html

MEK:
http://mek.oszk.hu/14000/14060/

Tananyag leírása:
A hallgatók ismerjék meg az egyéni (dolgozói) és szervezeti teljesítmény elemzésének, értékelésének és optimalizálásank informatikai eszözeit. Váljanak képessé ilyen eszközök egyszerű használatára. Végzés után HR-es feladatot kapva legyenek képesek a teljesítményoptimalizálásra felhasználható informatikai eszköz megismerésére és fokozatos használatba vételére. Legyenek képesek értően és nyitottan kommunikálni mind az egyénekkel mind pedig a szervezet vezetésével az elemzés eredményeiről és a levont következtetésekről.