AZ INFORMÁCIÓKÖZVETÍTŐ SZAKMÁK ÚJMÉDIA-KOMPETENCIÁI, AZ ÚJMÉDIA LEHETŐSÉGEI

Forrás:

Cimkék:
taneszközök, ikt, classmate pc,

Szerző(k):
FORGÓ SÁNDOR (SZERK.)

Közreműködő(k):
Lektorálta: Nádasi András

Megjelenés:
Megjelent az EKF Líceum Kiadó gondozásában, 2016 január

Kód:

Pályázat:

Nyelv:
magyar

palyazat.ektf.hu:
http://p2014-18.palyazat.ektf.hu/public/uploads/fs-monografia_56a9ded4d1f51.pdf

Tananyag leírása:
Ezen tanulmánykötet a címben jelzett téma 3 év alatt született, K+F project részeredményeit hivatott dokumentálni, felvállalt munka, a kutatás egyik ered-ménye. A témát befogadó kutatás egésze arra fókuszált, hogy az IKT hatásmec-hanizmusát feltárja, és tudományosan megalapozza a képzésfejlesztés irányát. Legjobb tudásunk és feltételezésünk szerint, az IKT által, korunkban jelentősen determinált tudásszerkezet, deklarált és tacit tudásból, az adott információháztar-tásra épülő tudás-átalakító, egyéni műveletrendszer, kognitív stratégia eredmé-nye. Kutató tanáraink, az új infokommunikációs technológiák lehetőségeit és hatását vizsgálják, olyan terepen, amely a tanítás és tanulás, a tudás világát egya-ránt reprezentálja.