A portfólió

Forrás:

Cimkék:
e-portfolio, webfolio, scanner, digitális, web 2.0, ocr

Szerző(k):
Kis-Tóth Lajos, Komló Csaba

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth LajosKészült: az Eszterházy Károly Főiskola nyomdájában, EgerbenVezető: Kérészy László Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger, 2015

Kód:
HUNLine_PORT

Pályázat:
TÁMOP-4.1.1.C-12

Nyelv:

palyazat.ektf.hu:
http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/18-a-portfolio_55e9c805dbf96.pdf

docplayer.hu:
http://docplayer.hu/4696476-A-portfolio-kis-toth-lajos-komlo-csaba.html

Tananyag leírása:
A kurzus célja, hogy ahallgatórendelkezzen ismeretekkel a hagyo-mányos portfólió kialakulásáról és funkciójáról. Ismerje az elektronikus portfólió fogalmát, legyen képes megkülönböztetniannak típusait. Ren-delkezzenismeretekkel a dedikált portfóliórendszerek funkciójáról. A hallgató ismerje meg a portfólióépítés szempontrendszerét, legyen tisz-tában az állománykezelés és a nézetkészítés legfontosabb ismereteivel. Ismerje a portfólió értékelésének szempontrendszerét és a reflexió sze-repét. Fontos, hogy a portfólió témakörön belül a hallgatók rendelkezze-nek azokkal az ismeretekkel, amelyek segítik őket eligazodni a szerzői és személyiségi jogok világában. A hallgatók ismerkedjenek meg az ok-tatásban egyre népszerűbbún. komoly játékok funkciójával és legismer-tebb változataival, valamint a virtuális terek szerepével. A hallgatók ren-delkezzenek ismeretekkel az „avatár”fogalmáról és készítsék el, illetve mutassák be saját avatárukat. A dedikált portfóliórendszereken kívül a hallgatók legyenek tisztában az oktatási produktumok bemutatásának egyéb lehetőségeivel is (pl. virtuális galériák).