A pedagógus mesterség IKT alapjai

Forrás:

Cimkék:
új média, taneszközök, multimédia, Mc Luhan, oktatástechnológia, elektronikus tanulás, e-learning, digitális tartalmak

Szerző(k):
Antal Péter, Forgó Sándor

Közreműködő(k):
Sorozatszerkesztő: dr. Kis-Tóth Lajos, Tananyagszerkesztő: Molnár Erzsébet, Grafika:
Molnár Erzsébet,
eLearning módszertani szakértő:
dr. Forgó Sándor, Médiaszakértő:
Dr. Tóth Tibor

Megjelenés:
Eger, 2015

Kód:
HUNLine_PMIKT

Pályázat:
TÁMOP-4.1.1.C-12

Nyelv:

palyazat.ektf.hu:
http://p2014-26.palyazat.ektf.hu/public/uploads/17-a-pedagogusmesterseg-ikt-alapjai_55e9c795380f7.pdf

okt.ektf.hu:
http://okt.ektf.hu/data/forgos/file/tananyag/forgo/index.html

docplayer:
http://docplayer.hu/4985828-A-pedagogus-mesterseg-ikt-alapjai-forgo-sandor-antal-peter.html

Tananyag leírása:
A hallgató rendelkezzen az oktatás-és információtechnológi-ai műveltséggel, ennek részeként ismerje meg az oktatás-és info-kommunikációs eszközrendszer alkalmazásának módszertani alapjait, különös tekintettel a világhálón elérhető szolgáltatásokra. Aszakterületéhezkapcsolódóan legyen képes azinformációk ha-tékony keresésére, sokoldalú hálózati kommunikációra, adatok, információk elektronikus kezelésére, digitális tartalmak létrehozá-sára, módosítására, közreadására. Sajátítsa el a taneszközök és elektronikus tananyagok értékelésének és tervezésének szem-pontjait, valamint a kivitelezés gyakorlatát