A művelődéstörténet könyvtári vonatkozásai I.

Forrás:

Cimkék:
szóbeliség, írásbeliség, könyvtártörténet, művelődéstörténet, kommunikációtörténet, gazdaság és kultúraközvetítés,olvasástörténet, olvasmánytörténet, szellemi áramlatok hatás-, és befogadástörténete, könyvkereskedelem, könyvillusztráció, írástörténet

Szerző(k):
Monok István

Közreműködő(k):
Felelős kiadó: dr. Kis-Tóth Lajos,Vezető: Kérészy László
Műszaki szerkesztő: Nagy Sándorné

Megjelenés:
Eger, 2011

Kód:
TAMOP_IK101K2

Pályázat:
TAMOP-4.1.2-08-1-A-2009-0005

Nyelv:

Tankönyvtár:
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0005_04_muvtortenet_i_pdf/adatok.html

Tananyag leírása:
A tananyag az ókortól a 20. századi médiumok megjelenéséig követi végig a könyv előállításának, írásának, kiadásának, gyűjtésének és olvsásásnak a történetét. A megközelítési mód kifejezetten művelődéstörténeti, vagyis abból a szempontból mutatja be az előző mondatban jelzett témaköröket, hogy a könyv, mint médium, miként szolgálta a kulturális hagyománynak a következő generációk számára történő áthagyományozását. Miután ez utóbbit történeti síkban teszi, a tananyag egyben a könyv társadalmi kommunikációtörténete is. A tananyag természeténél fogva számos könyvtörténeti kifejezés kerül megmagyarázásra, illetve a fogalom, a mögöttes jelenség története is bemutattatott.